RI - 5
Dysleksi Risiko-Indeks
Longitudinelle studie «Ut med språket!»
Turid Helland

Hva er RI-5


Ri-5 (Risiko Indeks 5) er et kartleggings-verktøy som brukes som en del av en trinnvis framgangsmåte for observasjon av barn med mulige språkvansker. Spørreskjemaene bør brukes av spesialpedagoger i overgangen fra barnehage til skole, logopeder samt ansatte i PPT. Verktøyet skal kun brukes på førskolebarn der en lurer på om

barnet kan være disponert for dysleksi. Det er altså et hjelpemiddel til å finne risiko for dysleksi i tidlig alder. Dersom score i etterkant av kartleggingen indikerer at barnet er i faresonen bør en gå videre med ytterligere individuell oppfølging og utvikling av trenings-opplegg.

Registrering

RI-5 er nå blitt en del av portalen spesialpedagog.no. Det betyr at alle nye brukere må registrere seg for å få tilgang til RI-5.
Gå til registrering

Nyttig dokument


Statpedkonferanse 2017

Risiko for språkvansker - skolealder er ikke tidlig nok Turid Helland, professor emerita, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB.

Hva er RI-5?

Newsletter

Veiledning

Info vest forlag