Hva er RI-5


Ri-5 (Risiko Indeks 5) er et kartleggings-verktøy som brukes som en del av en trinnvis framgangsmåte for observasjon av barn med mulige språkvansker. Spørreskjemaene bør brukes av spesialpedagoger i overgangen fra barnehage til skole, logopeder samt ansatte i PPT. Verktøyet skal kun brukes på førskolebarn der en lurer på om

barnet kan være disponert for dysleksi. Det er altså et hjelpemiddel til å finne risiko for dysleksi i tidlig alder. Dersom score i etterkant av kartleggingen indikerer at barnet er i faresonen bør en gå videre med ytterligere individuell oppfølging og utvikling av trenings-opplegg.

RI-5 er gratis å prøve for 1 barn. Pris per barn etter dette er 49,- eks. mva.

Nyttig dokument


Statpedkonferanse 2017

Risiko for språkvansker - skolealder er ikke tidlig nok Turid Helland, professor emerita, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB.

Hva er RI-5?

Newsletter

Veiledning

Anbefalt av
Dysleksi norge logo
Info vest forlag